วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ອະທິບາຍ - ພິສູດ: ຖິ້ມລັກສະນະຊາດ ຂາດລົມຫາຍໃຈ ລືມຍຸກສະໃໝ ເຖິງຫາຍໃຈກໍ່ໄຮ້ຄ່າ


ອະທິບາຍ - ພິສູດ: ຊາດທີ່ແນວນາມບົ້ງ ແປນໂຕກາຊິຕອດກິນແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເປັນດັ່ງມ້ອນ ໄຍຫຸ້ມຫໍ່ຕົນ ນັ້ນທ້ອນ


ອະທິບາຍ - ວິຈານ: ເຫັນວ່າຜັກຫົມຫ້ຽນ ແຄມສວນຢ່າຟ້າວຢ່ຳ ບາດວ່າພໍຝຸ່ນນ້ຳ ຍັງຊິປີ້ນປົ່ງໃບ


ອະທິບາຍ - ພິສູດ: ໄຮ່ເຈົ້າບໍ່ຮົກ ຍ້ອນເຈົ້າຂອງໝັ່ນພຽນ ໄຮ່ນາພຽງ ຍ້ອນເຈົ້າຂອງໝັ່ນປ້ອງ


ອະທິບາຍ - ພິສູດ: ສູ້ຊົນພົ້ນທຸກ ມີສຸກພາຍຫລັງ